Open-Focus Methode

Open-Focus Methode

Energie

Wat:
Energie staat voor vitaliteit, continuïteit en gezonde werk- en levenslust. De zienswijze en aanpak van Open-Focus creëert een energierijke beweging waarin de waarde zit op duurzame inezetbaarheid.

Hoe:
We werken met de natuurlijke energieprincipes. Energie gaat omhoog als de eigenheid van de mens wordt ingebracht. Vervolgens gaan we nieuwe bouwstenen toevoegen. Vanuit waarde en gedreven..

Verlangen 

Wat:
Verlangen zorgt voor de belangrijke aanjager van energie, levens- en werklust. Het ontdekken van het 
"Ten Diepste Verlangen" heeft een belangrijke plek in de aanpak en zienswijze van Open-Focus. Zodra het" Ten diepste Verlangen" is benoemd, vereenvoudigd dit het nemen van complexe besluiten.

Hoe:
Dicht bij het Verlangen komen is een organisch proces en vraagt om een open Geest, open Hart en open Wil. Open-Focus heeft een Desirebook ontwikkeld dat stap voor stap dit verlangen ontvouwt.

Waarden 

Wat:
Waarden staat voor een duidelijke en heldere richting waar het ook alweer allemaal om begonnen is. Waarom doe ik wat ik doe! Door de jaren heen en de waan van de dag verliezen we de oorsprong van levensmissie vaak uit het oog. Waarden gedreven leven biedt een stevig fundament, vertrek- en ankerpunt.

Hoe:
Gezamenlijk zorgen we dat jouw waarden hervonden worden. Dan creëren we een krachtig veld waarin je jouw eigenaarschap gaat toepassen. Het ontdoen van onnodige processen en ruimte maken voor innovatie en verandering is een vast onderdeel in dit proces van Waarden gedreven leven en werken”.

Vertrouwen

Wat:
Vertrouwen zorgt voor een veilige basis en omgeving. Een vereiste om te durven, risico’s te nemen en te excelleren. Werken en leven vanuit vertrouwen biedt ruimte aan eigenaarschap en om van fouten te kunnen leren. Kortom: (vak)volwassenheid.

Hoe:
We verhelderen en duiden welke rol in jouw werk en-of leven inneemt. Aan de hand van deze uitkomst stellen we een aanpak op maat samen. Bewustwording en gedragsontwikkeling van sociale- en emotionele intelligentie zijn hierin vaste componenten.

Plezier

Wat:
Plezier en humor zijn in veel situaties effectiever dan terminale serieusheid. Plezier en humor zorgen voor contact, overzicht en verbindingen die anders niet gemaakt worden. Het houdt situaties flexibel, fris, gefocust en gedreven.

Hoe:
Open-Focus werkt vanuit de kracht van playfulness. Doel is het onderkennen van de eigen speelstijl: waar zit jouw plezier, rust en flexibiliteit? Hoe kun je wegblijven van stress en tot je vriend maken.

Potentieel 

Wat:
Het Potentieel is het benutten en toepassen van het volle vermogen binnen organisatie, team en persoonlijk functioneren. Open-Focus werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens beschikt over een authentiek potentieel.

Hoe:
Tijdens het startgesprek wordt de startpositie benoemd en verbonden met ‘de stip op de horizon’. Dit geeft inzicht en een duidelijk richting. Vervolgens werken we met de elementen vanuit de "Cirkel van werk- en levenskunst" om ontwikkeling te garanderen.

Delen 

Wat:
Delen van ervaringen en verbindingen aan durven te gaan maakt dat we ons gezien en gehoord voelen. Verbindingen worden niet door een eenling gecreërt. Maar door bewegingen van mensen die samen durven voelen, denken en doen. 

Hoe:
Uitgangspunt is het neerzetten van een holistische samenwerking. Delen is verbonden aan het thema wederkerigheid en de gezonde begrenzing ‘waar houdt delen op’.

Moed

Wat:
Moed heeft alles te maken met uitdagen. Moed om de realiteit onder ogen te zien en te stretchen. Moed om jezelf en je omgeving te stimuleren tot het aangaan van nieuwe uitdagingen. Uitdagen zorgt voor het opheffen van de States Quo. 

Hoe:
‘Wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan’?  Door inzetten van uitdagende tools worden onbewuste patronen zichtbaar. Voorbeelden van patronen: wat weerhoudt, wat is nodig om moed te realiseren en te delen.

Cirkel van werk-
en levenslust
Boomstructuur Open-Focus