Teamcoaching & Organisatiebegeleiding
Teamlust

Teamcoaching & Organisatiebegeleiding

Teamlust creëert

 • Een team waar diversiteit bijdraagt aan groei;
 • Een team waar toekomst-potentieel zich ontwikkelt door te willen doen en te mogen falen;
 • Een team waar vertrouwen de basis vormt van samenwerken;
 • Een team dat deskundigheid aanmoedigt en met elkaar deelt;
 • Een team dat verantwoordelijkheid durft te nemen en uitdraagt;
 • Een energiek team waarin de waarde niet alleen zit in het resultaat maar ook in het werken zelf;
 • Een team dat staat voor een heldere en duidelijke richting: "waarom doen we wat we doen";
 • Een team dat werkt vanuit plezier en humor, zodat het team fris, flexibel en gefocust blijft;
 • Een team waar elkaar aanspreken net zo gewoon is als complimenten en waardering uitspreken.

Teamlust programma

We werken vanuit de "Cirkel van werk- en levenslust". Huidig gedrag, gewoontes en patronen vormen de ingrediënten waarmee we van start gaan. We maken gebruik van onze scan als startmeting en aan het einde voor resultaatbepaling.
De opbouw van het Teamlust programma ziet er als volgt uit:

 1. Fase 1: Verdiepen
  We verrichten veldwerk door het team in de organisatie te observeren. Zien, horen, spreken en ervaren;
 2. Fase 2: Verhelderen.
  Deze fase gaat het over vertalen van verkregen inzichten, het duiden en de gewenste verandering afstemmen;
 3. Fase 3: Verandering
  Brede inzet van interventies passend bij de veranderingsbehoefte. We maken gebruik van diverse ontwikkelingsstijlen waarin de elementen van het UP principe aan bod komen;
 4. Fase 4: Verandering als constante
  Tijdens de laatste fase borgen we de (fluïde)processen en teamskills en zetten supervisie in als nazorg.

Open Focus Methode

Teamcoaching & Organisatiebegeleiding
'Bij elkaar komen is een begin, elkaar echt leren kennen is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes'

Teamlust

We werken, noch leven alleen. Om iets voor elkaar te krijgen werken we het best samen. Het gezamenlijk resultaat op de eerste plek zetten. Je stemt je eigen belangen en de belangen van de ander op elkaar af. Je hebt een gemeenschappelijk doel en behaalt deze samen met jouw team. Dit doe je door energie, kracht en potentieel te bundelen.
Samen werken is samen presteren.

Teamlust werkt

We weten dat elke verandering in een team start vanuit een urgentie. We maken deze transparant en bespreekbaar.
We verkennen de veerkracht van het team op veranderbaarheid en interveniëren zonodig. We bouwen samen aan hernieuwd potentieel en creëren een gezond speelveld om te mogen leren en innoveren.
We brengen destructieve onderstromen aan de oppervlakte en bespreekbaar. We laten het team kennis maken met de natuurlijke energie principes. Energie gaat
omhoog als ieders eigenheid en talent ruimte krijgt en op aan wordt gezet.

Teamlust als bedrijfsresultaat

De diversiteit van verschillende mensen in een team vormt de kracht van het team.
Mensen nemen een natuurlijk rolgedrag aan en leveren een bijdrage op hun eigen manier. We noemen dit High-Performing teams. Dat wil zeggen, teams die vanzelfsprekend doelstellingen bereiken (hoog productief) en een sfeer neerzetten die uitnodigt tot samenwerking (hoog positief).
Het bedrijfsresultaat is een team dat beter met de druk van verandering kan omgaan en minder kans maakt op uitval.

Teamlust kosten

Als we samen scherp voor ogen hebben wat de behoefte en omvang van de opdracht is bekijken we wat hiervoor nodig is en koppelen we daaraan een transparante prijs.

Teamlust contact

Natuurlijk begrijpen we dat er vragen zijn. Twijfel niet om gebruik te maken van onze kennis en ervaring om te onderzoeken of Teamlust een oplossing biedt voor de gewenste teamontwikkeling.

Open Focus Methode

'Wanneer passie en talent samenwerken kun je een meesterwerk verwachten'
Teamcoaching & Organisatiebegeleiding