Supervisie
Werkkunde

Supervisie

Doel

Supervisie heeft alles te maken met professioneel handelen. Hier gaat het niet om personal coaching of therapie maar richt zich op de functionalteit van interactie - en communicatiepatronen in relatie tot het eigen handelen.

Door met een bepaalde regelmaat na te denken, ontwikkel je 3 hoofdvaardigheden:

  1. 1. Het verruimen van je vermogen om vraagstukken vanuit een ander positie en invalshoek te bekijken;
  2. 2. Je leert analyseren waar je sterke en nog nader te ontwikkelen aspecten in jouw houding, gedrag en vaardigheden liggen;
  3. 3. Het vergroot je vermogen tot zelfstandig leren.

Hoe

Door het creëren van een vrijplaats, waarin jij als supervisant vrijuit kunt denken, voelen en handelen. We onderzoeken en experimenteren met nieuw gedrag, zonder meteen al te moeten voldoen aan verwachtingen of het oordeel van collega's en/of leidingegevende.

 

Waarom

Professionele ontwikkeling door supervisie speelt zich af op overtuigingen-, identiteits- en zinbelevingsniveau gekoppeld aan de beroepsuitoefening. De methodische-didactische werkvorm werkt als deskundigheidsbevordering bij verandering van functie of takenpakket en bij herbezinning op jouw eigen beroepsoefening.

Supervisie contact

Natuurlijk begrijpen we dat er vragen zijn. Twijfel niet om gebruik te maken van onze kennis en ervaring om te onderzoeken of supervisie een ondersteuning biedt voor de door jou gewenste professionele ontwikkeling en handelen.

Open Focus Methode

Supervisie
'Stilstaan bij je handelen is vooruitgang'